KẾ HOẠCH TIỀN TRẠM CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN THÁNG 5/2016


1. Địa điểm khảo sát:  khu vưc Minh Hóa & Vũng Chùa, Tỉnh Quảng Bình
2. Thời gian : 09/04/2016 (thứ bảy)

3. Công tác chuẩn bị:            -  Tìm hiểu khu vực quanh xã và xét những điều kiện thiếu thốn nhất (cầu, đường…) -  Thảo luận với nhà trường và địa phương tìm phương án hỗ trợ.          -  Tìm hiểu đời sống hàng ngày của người dân và học sinh (số dân, kinh tế, dân sinh…) -  Tìm những vấn đề khó khăn tại địa phương -  Thu thập dữ liệu để lên kế hoạch ( 600 trẻ em khó khăn)


Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »