KẾ HOẠCH CHI TIẾT “VÌ TRẺ EM NGHÈO VÙNG SUỐI ĐỤC THÁNG 4/2016"

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

“VÌ TRẺ EM NGHÈO VÙNG SUỐI ĐỤCTHANH SƠN, ĐỊNH QUÁN ĐỒNG NAI THÁNG 4/2016”

Viet Nam Smile

Viet Nam Smile

Viet Nam Smile

Viet Nam Smile

Viet Nam Smile
Viet Nam Smile 

Viet Nam Smile
Viet Nam Smile
Viet Nam Smile
Viet Nam Smile

Viet Nam Smile


Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ các thành viên Ban tổ chức chương trình:
1. Nguyễn Văn Khang    P: 0963 55 96 96      E: khangnguyen.group@gmail.com
2. Trần Thị Ngọc Thơ     P:0908401515          E: thotrantn@gmail.com
3. Dương Thị Nhanh       P:0909889229          E:nhanhduong@gmail.com
4. Nguyễn Hồng Thái      P:0919403503         E:thainh@sags.vn

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »