KẾ HOẠCH TIỀN TRẠM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2015

KẾ HOẠCH TIỀN TRẠM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2015

1. Địa điểm khảo sát:  khu vưc Biên Giới/ Huyện Châu Thành/ Tỉnh Tây Ninh
2. Thời gian : 01/08/2015 (thứ bảy)
3. Công tác chuẩn bị:
             -  Tìm hiểu khu vực quanh xã và xét những điều kiện thiếu thốn nhất (cầu, đường…)
             -  Thảo luận với nhà trường và địa phương tìm phương án hỗ trợ.
             -  Tìm hiểu đời sống hàng ngày của người dân và học sinh (số dân, kinh tế, dân sinh…)
             -  Tìm những vấn đề khó khăn tại địa phương
             -  Thu thập dữ liệu để lên kế hoạch ( 600 trẻ em khó khăn)
4. Lịch làm việc :
             -  11h00 - 12h00: Làm việc với Xã Hòa Thạnh ( liên lạc anh Hùng 0906 751 751)
             -  13h00 - 14h00: Làm việc với Xã Đoàn Biên Giới (liên lạc anh Hiếu 0916 323 330)

Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ BTC chương trình:

1. Dương Thị Nhanh              P:0909 889 229                  E:nhanhduong@gmail.com
2. Nguyễn Văn Khang           P: 0963 55 96 96                E: khangnguyen.group@gmail.com
3. Mai Xuân Ưu                         P: 0988 079 779                    E:maixuanuu@yahoo.com
4. Trần Thị Ngọc Thơ            P: 0908 401 515                  E: thotrantn@gmail.com


Hội từ thiện Vietnamsmile - tiền trạm trung thu 2015

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »