Báo cáo hình ảnh tặng quà cho các bé khoa bỏng BV Nhi Đồng 2 - 19/01/2014

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình - 19/01/2014

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2


Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

Khoa bỏng và chấn thương chỉnh hình BV NHi Đồng 2

https://www.vietnamsmile.vn

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »