KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ CHO CÁC EM KHOA BỎNG BV NHI ĐỒNG 2 -19/01/2014

Chuẩn bị quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng

Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2


Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2

Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2

Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2

Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2

Gói quà cho các em khoa bỏng BV NHi Đồng 2

https://www.vietnamsmile.vn

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »