Lễ bàn giao nhà tình thường ở Tân Hóa Quảng Bình

Lễ bàn giao nhà tình thường

Kính gửi:  Mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các bạn tình nguyện viên


Ngày 11.11.2016 Vietnam Smile trao tặng một ngôi nhà tình thương cho gia đình em Cao Thị Hường,  sinh ngày 1990 ngụ tại Thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
1.Thời gian triển khai dự án: 30/10/2016 
2.Thời gian bàn giao nhà: 11/11/2016.
3.Đối tượng thụ hưởng: Gia đình em Cao Thị Hường, sinh ngày 1990 và 3 con Cao Thị Hoài Bảo sinh năm 2007, Cao Xuân Thắng sinh năm 2013 và Cao Viết Ba sinh năm 2014, ngụ tại thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tổng kinh phí mua nhà: 48,000.000 đồng, VNS ủng hộ 30 triệu và tặng 3 triệu tiền mặt cho gia đình.
Đơn vị trài trợ : 
-Công đoàn và tập thể nhân viên công ty BAYER VIỆT NAM tài trợ 30 triệu đồng
- Gia đình em Hường tài trợ 18 triệu đồng

Video lễ bàn giao nhà:

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »