TRUNG THU 2010 "TRĂNG CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG"

TRUNG THU 2010

TRĂNG CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG

Cuộc hành trình của 40 anh chị tình nguyên viên về xã nghèo An Sơn- Thuận An, Bình Dương. Hơn 600 em thiếu nhi được vui chơi rước đèn.
Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010


Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010


Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010


Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010

Vietnamsmile Trung Thu 2010


https://www.vietnamsmile.vn

Các bài liên quan :
>>6 lợi ích khi hoạt động thiện nguyện
>>7 bước lập kế hoạch chương trình thiện nguyện

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »