CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VÌ NGƯỜI VIỆT Ở CAMPUCHIA NẮM 2011

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VÌ NGƯỜI VIỆT Ở CAMPUCHIA


TÀ KHƠ MAU - CAMPUCHIA 6-4-2011
Chúng tôi, đoàn gồm 16 người đã đến và gặp đồng bào Việt Nam đang sinh sống gặp nhiều khó khăn, những cái bắt tay, nhưng giọt nước mắt vui mừng.

Yêu & thương lắm những cảnh đời cơ cực . 

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia

Vietnamsmile từ thiện campuchia
Vietnamsmile từ thiện campuchia


Vietnamsmile từ thiện campuchia

https://www.vietnamsmile.vn

Các bài liên quan :
>>6 lợi ích khi hoạt động thiện nguyện
>>7 bước lập kế hoạch chương trình thiện nguyện

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »