HÌNH ẢNH VẬN CHUYỂN QUÀ VÀO ĐIỂM TẬP KẾT

HÌNH ẢNH VẬN CHUYỂN QUÀ VÀO ĐIỂM TẬP KẾT


Cuối cùng đoàn quân VNS & thầy trờ trường đã vận chuyển hết quà tặng vào trường Định Bộ Lĩnh.

Nhin các trẻ ôm từng thùng quà mà lòng chúng tôi như cứ muốn nhảy múa bên trong
Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Vedio về hành trình : Niềm vui bên nhau!


Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Hội từ thiện Vietnamsmile - từ thiện bác ái Ninh Thuân

Các bài liên quan :

>>6 lợi ích khi hoạt động thiện nguyện

>>7 bước lập kế hoạch chương trình thiện nguyện
Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »