TIỀN TRẠM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2014

TIỀN TRẠM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2014

Gian khó đường về Tà Nôi...

Hãy cùng nhóm Vietnamsmile vượt suối mang Trung thu về với trẻ em vùng núi xa xôi hẻo lánh của tỉnh Ninh Thuận (thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận)
https://www.vietnamsmile.vn

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...

Gian khó đường về Tà Nôi...


Các bài liên quan :
https://www.vietnamsmile.vn

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »