HẬU TRƯỜNG TU SỬA TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

HÌNH ẢNH HẬU TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


+8 thành viên VNS & 12 tình nguyện viện cùng thực hiện các dự án :


1 Sơn nước lại toàn trường(*): 8 thùng sơn nước
2 Sơn cửa sắt + bờ rào trường(**) : 15 kg Sơn cửa sắt
3 Cổng trường (5mX6m)- (*): Thi công mới cổng trường
4 Bảng hiệu nhà trường(*): Thi công mới bảng hiệu trường
5 Bồn đựng nước & giá đỡ(*): Lắp đặt mới bồn nước & giá đỡ
6 3 suất quà cho đối thượng khó khăn(**): Mỗi phần quà 1 triệu
8 Vẽ trường Mẫu Giáo + thi công sân bóng(**): Tình nguyên viên VNS thức hiện
9 Đồ cũ + sữa+ sách vở+ bánh kẹo+ mùng mền: Vận động theo số thực tế

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện Vietnamsmile

Hội từ thiện VietnamsmileCác bài liên quan :
>>6 lợi ích khi hoạt động thiện nguyện
>>7 bước lập kế hoạch chương trình thiện nguyện


Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »