Cảm ơn mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình 6 em nhỏ tại Thôn Tà Nôi 2014

Cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ cho gia đình 6 em nhỏ tại Thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Nhóm đã nhờ Cô Lan đại diện chuyển giúp số tiền này đến các em.

Xin gửi ACE một số hình ảnh về chuyến trao tặng.
Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Gia đình khó khăn tại Thôn Tà Nôi

Trong chuyến đi, cô đã mua một ít Gạo và thực phẩm đến cho các em. Số tiền 5tr tiền mặt được chuyển cho người phụ trách để hỗ trợ xây cất lại ngôi nhà các em đang ở. Ngoài ra, 3 em nhỏ của gia đình đang được vận động để đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội của Tỉnh.
Cảm ơn sự đóng góp của:
1. Chị Su Bin và bạn Loan Vu: 1,000,000đ
2. Bạn Sư Tử Leo: 200,000đ
3. Bạn Nhanh Duong: 300,000đ
4. Em Dao Thao và các bạn: 1,200,000đ
5. Em Tam Nguyen: 500,000đ.
6. Trích quỹ Vietnam Smile: 1,800,000d
Tổng cộng: 5,000,000đ.

ACE cùng xem một số hình ảnh về chuyến trao tặng. Đường vào thôn rất khó khăn vì Tà Nôi là một thôn thuộc một xã rất nghèo của Ninh Thuận. Hi vọng Vietnamsmile sẽ sắp xếp được một chuyến đi đến nơi này trong thời gian tới


https://www.vietnamsmile.vn

Share this

Bài Viết Liên Quan

Mới Hơn
Next Post »